Σεπτέμβριος 2017

Αρχική2017Σεπτέμβριος

Γνωρίσαμε την ομάδα του Smartbox: Χρήστο Γενιτσεφτσή (καθηγητή Χημείας), Αχιλλέα Καρβούνη (καθηγητή Φυσικής), Λάμπρο Σολωμό (καθηγητή Μαθηματικών), Δημήτρη Χλιάπη (καθηγητή Μαθηματικών), Βασιλική Χλιάπη (Παιδαγωγός) , Χάρη Χριστοφορίδη (καθηγητή Χημείας και Βιολογίας) , Δήμητρα Δήμου (Παιδαγωγός) , Βλέτση Κων/νο (Καθηγητή Πληροφορικής), Καματέρη Γρηγόρη (Καθηγητή Οικονομικών) και