Που θα μας βρείτε

Ένας τρόπος να μας συναντήσετε είναι να έρθετε στο καφενείο «Η Γη» όπου περνάμε ώρες διοργανώνοντας πράγματα και συζητώντας με άνθρώπους με κοινά ενδιαφέροντα. Αλλά και στο καινούριο μας παιδί, τις Σεϋχέλλες πάλι στη Λάρισα.

Γη

Ξάνθου 22, Λάρισα
Λόφος Φρουρίου 41221

Email: info@mikroi-iroes.com
Τηλέφωνο: 695 567 7250

Σεϋχέλλες

Κουμονδούρου 16, Λάρισα
Κέντρο 41222

Email: info@mikroi-iroes.com
Τηλέφωνο: 2414008070