Που θα μας βρείτε

Ένας τρόπος να μας συναντήσετε είναι να έρθετε στο καφενείο «Η Γη» όπου περνάμε ώρες διοργανώνοντας πράγματα και συζητώντας με άνθρώπους με κοινά ενδιαφέροντα. Αλλά και στο καινούριο μας παιδί, τις Σεϋχέλλες πάλι στη Λάρισα.

Γη

Ξάνθου 22, Λάρισα
Λόφος Φρουρίου 41221

Τηλέφωνο: 695 567 7250